LED光源
AR111盒燈系列
AR111高瓦數軌道式系列
AR111軌道式系列
AR111高瓦數崁入式系列
高瓦數CREE綜合系列
AR70盒燈系列
AR70崁入式系列
AR70軌道式系列
MR16盒燈系列
MR16軌道式系列
AR111軌道式OSRAM系列
MR16模組型系列
模組型軌道式系列
PAR E27軌道式系列
MR16模組型崁入式系列
Mini型盒燈 / 崁燈系列
鋼索燈 / 櫥櫃燈系列
泛光型崁入式系列
吸頂式系列
E27大尺碼透光壁燈系列
T5吊燈系列
造型吊燈系列
免安軌道式系列
各式軌道配件系列
歷年型錄

      
2023年新品型錄
下載專區


        


  產品搜尋  各式光源配光圖  通過國家認證CNS標誌
/ T5吊燈系列T5 28W
: EBE-8198-1 8198-2 8198-3
T5 28W
T5 14-28W
: EBE-8198-4 8198-5
T5 14-28W
T5 28W
: EBE-8199-1 8199-2
T5 28W
T5 28W
: EBE-8199-3 8199-4
T5 28W
T5 28W
: EBE-8199-5 8199-6
T5 28W
T5 28WX2
: EBE-8200-1
T5 28WX2
T8 20WX1
: EBE-8200-2
T8 20WX1
T5 28WX1
: EBE-8200-3
T5 28WX1
T5 28WX2
: EBE-8200-4
T5 28WX2
T5 28WX1
: EBE-8201-1
T5 28WX1
T5 28WX2
: EBE-8201-2
T5 28WX2
T5 28WX2
: EBE-8201-3
T5 28WX2
T5 28WX1
: EBE-8201-4
T5 28WX1
LED 5WX7
: EBE-8202-1
LED 5WX7
T5 28WX2
: EBE-8202-2
T5 28WX2

E-mail︰ebe8889@gmail.com系統設計維護:玉綸科技