LED光源
AR111盒燈系列
AR111高瓦數軌道式系列
AR111軌道式系列
AR111高瓦數崁入式系列
高瓦數CREE綜合系列
AR70盒燈系列
AR70崁入式系列
AR70軌道式系列
MR16盒燈系列
MR16軌道式系列
AR111軌道式OSRAM系列
MR16模組型系列
模組型軌道式系列
PAR E27軌道式系列
MR16模組型崁入式系列
Mini型盒燈 / 崁燈系列
鋼索燈 / 櫥櫃燈系列
泛光型崁入式系列
吸頂式系列
E27大尺碼透光壁燈系列
T5吊燈系列
造型吊燈系列
免安軌道式系列
各式軌道配件系列
歷年型錄

      
2018年新品型錄
下載專區


        


  產品搜尋  各式光源配光圖  通過國家認證CNS標誌
/ 泛光型崁入式系列

OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8167-1
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8167-2
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8167-3
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8169-1
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8169-2
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 14W
: EBE-8169-3
OSRAM 3030 14W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8171-1
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8171-2
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10W
: EBE-8171-3
OSRAM 3030 10W
OSRAM 3030 10W
: EBE-8172-1
OSRAM 3030 10W
OSRAM 3030 12W
: EBE-8172-2
OSRAM 3030 12W
OSRAM 3030 7W
: EBE-8173-1
OSRAM 3030 7W
OSRAM 3030 30W
: EBE-8174-1
OSRAM 3030 30W
OSRAM 3030 10-18W
: EBE-8174-2
OSRAM 3030 10-18W
OSRAM 3030 10W
: EBE-8174-3
OSRAM 3030 10W
OSRAM 3030 7W
: EBE-8174-4
OSRAM 3030 7W
OSRAM 3030
: EBE-8175-1
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8175-2
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8175-3
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8176-1
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8176-2
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8176-3
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8177-1
OSRAM 3030
OSRAM 3030
: EBE-8177-2
OSRAM 3030

E-mail︰ebe8889@gmail.com系統設計維護:玉綸科技