LED光源
AR111盒燈系列
AR111高瓦數軌道式系列
AR111軌道式系列
AR111高瓦數崁入式系列
高瓦數CREE綜合系列
AR70盒燈系列
AR70崁入式系列
AR70軌道式系列
MR16盒燈系列
MR16軌道式系列
AR111軌道式OSRAM系列
MR16模組型系列
模組型軌道式系列
PAR E27軌道式系列
MR16模組型崁入式系列
Mini型盒燈 / 崁燈系列
鋼索燈 / 櫥櫃燈系列
泛光型崁入式系列
吸頂式系列
E27大尺碼透光壁燈系列
T5吊燈系列
造型吊燈系列
免安軌道式系列
各式軌道配件系列
歷年型錄

      
2023年新品型錄
下載專區


        


  產品搜尋  各式光源配光圖  通過國家認證CNS標誌
/ AR111盒燈系列

AR111 42W
: EBE-8009-1
AR111 42W
AR111 42W
: EBE-8009-2
AR111 42W
AR111 42W
: EBE-8009-3
AR111 42W
AR111 42W
: EBE-8010-1
AR111 42W
AR111 42W
: EBE-8011-1
AR111 42W
AR111 42W
: EBE-8011-2
AR111 42W
AR111 12W
: EBE-8012-1
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8012-2
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8012-3
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8015-1
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8015-2
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8015-3
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8016-1
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8016-2
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8016-3
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8017-1
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8017-2
AR111 12W
AR111 12W
: EBE-8017-3
AR111 12W

E-mail︰ebe8889@gmail.com系統設計維護:玉綸科技